16 Mart 2012 Cuma

Resa menzilinin izahı: Kamer Resa menziline geldigi
zaman Allah Teala nın emriyle bir Melek gelip müvekkel
olur. O Feristeh'in ismine Katyenâkâîl derler. Sureti
insan suretine benzer. Çanaktan su içer.
Her kim dilerse makamından su çıkarır. Yahut bir
kuyuya su getirir. Veyahut kurumus bir çesmeye su getirir.
Veyahutta yagmur yagdırırsın.
Bu isimleri Nar suyu ile saksı parçası üzerine yazıp o
kurumus olan kuyuya atarsın. Eger çesme ise içine
bırakırsın. Eger yagmur yagdırmak dilersen, bu isimleri
mısri mürekkep ile bir bagdadi kagıt üzerine yazıp, bir tası
su ile doldurduktan sonra o tasın üzerine bırakır ve söyle
dersin; ilahi! Yagmuru yagdıran sensin. Bize yagmur ver. Bi
hürmeti kabe kavseyni ev edna vel matar.
Yazılacak isimler budur:
Allâhümme yâ hâlikal mâe vel matara Allâhümme Yâ
Câılel mâe alel ardı ve uyûne anil cibâli Allâhümme akdî
hâcâtî yâ zel mene vel atâ yî zülafüvvü ver ridâ bi
hürmeti hasan ve Hüseyin şehîdi kerbelâ yâ kâdıyel
hâcâte ve yâ mücîbed da'vâte yâ Allâh bi rahmetike yâ
erhamerrâhimîn.
Bu isimleri yazdıktan sonra Kamer'in buhurunu verirsin. Allah Teala nın emriyle muhakkak yagmur yagar. Bu menzilin Tekvin'i vardır. Onun adına Afrâtâlin
derler. Sureti Fil'e benzer ve beyaz bir Fil'dir. Tekvin'in sekli budur:

Bu Tekvin'in Tılsımatı vardır. Her kim deniz yolculugu
yapmak isterse: Bu Tılsımatı Kamer bu menzilde iken yazıp
üzerinde götürürse yelden, selden ve bu tür belalardan,
Allah Teala'nın izniyle emin olur.
Bir Koyun Koç'unu tutarki, boynuzlarından yapısmıstır.
Tılsımat budur:

kim dilerse halayık (Cariye, hizmetçi) içinde aziz ve
mükerrem olur. Asagıdaki Tılsımatı misk, zaferan ve
yagmur suyu ile bir parça Ahu derisine yazıp üzerinde
götürürse, halk arasında aziz ve muhterem olur. Ama Kavs
burcunun tali'ında olmalıdır.

Bu menzilin Tekvin'inin ismine Kefyenâlin derler.
Sekli Kus'a benzer. iki bası ve iki kanadı vardır. Yedi
Melaike'nin üzerine müvekkeldir.
Tekvin'inin sureti budur:

Her kim bu yedi Melegin isimlerini misk ve zaferan ile
yazıp, ud ve seker ile buhurladıktan sonra bir saralının
üzerine takılırsa, Allah Teala nın izniyle sifa bulur.
Yazılacak yedi (7) Melek budur:
Tafmehâil. Satfehemâîl. Kemhefâîl. Tamhemâîl.
Dezâgaynâîl. Tavtagyenâîl. Sa'hemâtâîl.
Bu isimleri bir sırçalı tabaga içine daha yazıp saralı olan
kisi bu tabaktan yemek yerse, Allah Teala nın izniyle sifa
bulur.
Bilki! Bütün saatlerden özge saat Kamer saatidir. Bu
saat bilinmezse hiçbir amel rast gelmez.